N
A
B
D
P
O
L
E
K
O
E
D
I
M
A
R
I
P
N
L
A
B
I
I
G
I
T
B
N
A
P
O
L
E
O
N
L
I
T
E
R
E
L
E
A
C
H
T
E
R
N
A
A
M
D
N
A
L
L
O
H
-
K
IJ
R
K
N
I
N
O
K
G
D
N
A
T
S
-
E
K
IJ
L
R
E
G
R
U
B
R
A
N
B
F
V
H
E
N
D
IJ
T
-
E
S
N
A
R
F
I
N
O
S
E
E
C
N
Z
E
L
P
R
I
A
C
W
R
M
A
N
E
V
L
G
I
N
T
R
E
R
N
A
I
A
A
O
F
A
-
L
E
D
I
L
E
I
S
G
T
N
S
T
N
O
T
P
R
O
O
R
I
D
P
T
L
C
-
E
R
E
K
B
H
A
E
D
R
P
B
E
L
T
A
R
H
D
O
R
R
S
C
R
P
E
E
Ô
A
A
H
M
S
D
E
A
C
L
IJ
D
O
T
U
W
Z
A
A
N
N
IJ
E
N
L
T
P
O
K
I
T
E
B
IJ
I
R
B
D
-
N
R
E
E
O
S
O
S
E
D
I
L
K
E
N
V
L
A
E
E
V
N
I
S
U
L
H
L
I
I
N
K
D
E
S
E
I
D
N
A
N
D
P
A
IJ
E
N
E
R
E
S
I
N
R
E
D
O
M
M
E
T
E
R
V
G
K
M
A
D
R
E
T
S
M
A
C
A
R
IJ
S
V
 • ACHTERNAAM
 • AMSTERDAM
 • AUSTERLITZ
 • BATAAFSE-REPUBLIEK
 • BONAPARTE
 • BROEDERSCHAP
 • BURGERLIJKE-STAND
 • CODE-NAPOLEON
 • CORSICA
 • DIENSTPLICHT
 • ELBA
 • FRANKRIJK
 • FRANSE-TIJD
 • GELIJKHEID
 • GENERAAL
 • KEIZER
 • KILO
 • KONINKRIJK-HOLLAND
 • LITER
 • LODEWIJK
 • METER
 • MODERNISEREN
 • NAPOLEON
 • PIRAMIDE
 • SINT-HELENA
 • SOLDATEN
 • VELDTOCHT
 • VERBANNEN
 • VRIJHEID
 • VRIJHEIDSBOOM
 • WATERLOO
Oplossing N a p o l e o n l i g t b e g r a v e n i n e e n p r a a l g r a f i n d e d ô m e d e s i n v a l i d e s i n p a r ij s
woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker