Woordzoeker

D C E A O P O S L S C T A N T N D
P A V I H P S A P A A B L E F D E
E L U W S T N E L A E N G K I L A
A V A T I D E V K D N E N E R G E
E IJ A K V N I R E L U J H I H H T
M N N O K N Q L A Z O K E L C A A
D R O E I A N U E G IJ O N O S G C
I G O S K A A N I L R N S H K E H
D K T T P R O T E S T A N T E N T
S E L P S I E K R E I R M A E P I
N T E U N N N K D V O T O K M R G
R T B E T A E E M E L L I W S E S
L E D V H H O D O R O N A E F K P
H R A F N V E R L A T I N G H E I
K S A E D A A R D E O L B L IJ N L
K N E D N A L R E D E N H E I D I
O G O L R O O D E N - B R I E L F
alva bedelnap beeldenstorm bloedraad calvinisten calvijn den-briel filips geuzen hagenpreken inquisitie katholieken kerken ketters kloosters landvoogd luther margaretha nederlanden onafhankelijkheid oorlog opstand plakkaat protestanten smeekschrift spanje tachtig verlatinghe willem