Brandweer

Kun jij de oplossing vinden?

B N E K E D O S L A N G E
R O O D K R T L E N S N Z
A W A T E R U L N D E A W
M M E L D K A M E R R M A
M E R N E D R A I N O R A
S I A A D T E S N A O E I
N R U E L N E N R B K E L
B E R H R A W E E L M W I
R I S E C T D M D U E D C
O P Z S O S N M D S L N H
O A H O U T A A I S D A T
K P B E R L R L N E E R E
G I L I E V B V G N R B N
alarm blussen boot brand brandweerauto brandweerman deken hout kazerne kraan ladder meldkamer nablussen papier redding rood rook rookmelder schuim sirene slang snel veilig vlammen water zwaailichten