Sportmateriaal

Horizontaal, verticaal en diagonaal

D E B T V O L L E Y B A L N E T
D O B B E L S T E E N N O T T O
P I T T E N Z A K J E T L E G E
K K R R H H N E F G L I K N T S
I O A A O O T I N S P C O J O T
P R P M C C U I S P A B C O U A
P F E P K K R S H R V A B N W F
E B Z O E E N T N I A L A G T E
N A E L Y Y S O D N N C S L R T
L L S I S K T P I G G L K E E T
A P T N T N O W A P N I E E K E
D A O E I O K A B L E N T R T S
D A K M C T K T O A T T B B O T
E L D L K S E C L N J J A A U O
R A E N G E N H O K E E L L W K
B E E V E N W I C H T S B A L K
badmintonracket basketbal bongo diabolo dobbelsteen estafettestok evenwichtsbalk hockeyknotsen hockeystick jongleerbal kippenladder korfbalpaal lintjes pittenzakje ringen springplank stopwatch tennisracket touwtrektouw trampoline trapezestok turnstokken vangnetje volleybalnet