water

W E N E R E I V I R G A L S R E E N
N E N A E C O N E Z E I R V E B P E
E W S Z U R E T A W L A V F A O A P
G A L N E R E I D R E T A W P M H M
N T I A N I G E T IJ D E N P G E C A
I E U T V K T N U P T L E M S R S D
R R G O S R M E I T W R A O IJ E R R
E K T R Z A E E R D V E N P S N E E
V R D G O A L T O L I O I Z B G T V
I I R R G N I R A P S E B R E T A W
U N E E I R D K E W Z W L N R E W G
Z G E H E N T W R V U E W R G E Ë N
R L M A C E K I A E O A E T E F V N
E O W A W U O W E T T R E W N T L O
T O U A F O O N A E E O E C A H A E
A P T M L I S D R T Z R C T A T L W
W E S T H C A R K R E T A W A I E Ë
R N I G N I M O R T S R E V O W N R
afvalwater bevriezen douche drinkwater getijden grondwater kraan meren neerslag oceanen oppervlaktewater overstroming pomp regenwater riool rivieren smeltpunt sneeuw stuwmeer verdampen waterbesparing waterdieren waterkracht waterkringloop waterleiding wateroverlast waterschap waterval waterzuivering zeewater zeeën zoet zout ijsbergen